Huidige carrière:
Operationeel medewerker Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, team lifeguards
Olympische droom 2028:
De sportieve weg die we bewandelen richting 2028 zal verschillende afslagen bieden die we mogen verkennen. Zowel op breedtesport als in de topsport hoop ik ontwikkelingen te zien die bijdragen aan de beleving van fysieke inspanning, veelal sport genoemd. Door een gezonde sportieve omgeving te creëren waarbij niet alleen het doel, de Olympische spelen in Nederland, maar juist de weg er naartoe belangrijk is en positief bijdraagt aan het verkennen en deelnemen aan diverse sporten. Als watersportfanaat hoop ik varend Nederland op de kaart te zetten, grenzen te verleggen en zoveel mogelijk sportieve ervaringen te mogen delen.
Facebook Comments